August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหาร และครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กับองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply