May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการ นายสุนทร โครพ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันกับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และแขกผู้มีเกียรติ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply