24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร นิเทศโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หลังน้ำลดประจำปี 2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.40 น. ณ วัดปราสาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply