24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มอบให้กับเจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี งานวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เพื่อก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) และเทพื้นปูน ปูกระเบื้อง รอบอุโบสถ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply