August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลับการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน พร้อมให้โอวาสกับนักเรียนนักศึกษา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply