August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อตรียมการสอบปลายภาค และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกรร วิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply