24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล( สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply