May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้รับเกียรติจากอาชีวศึกษาภาคกลางดำเนินงานการจัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับบริษัทไทยฮอนด้า เเมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัดระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply