26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply