August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครู กรรมการคุมสอบการสอบภาคทฤษฎีการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย บริษัทไทยฮอนด้า เเมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัดระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply