August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯให้กับ นางจุฑาทิพย์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply