26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1 จากห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในนามตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply