August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอิยทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ ผ่านระบบ google meet

Leave a Reply