26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรีอ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply