24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดปราสาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply