24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธาน การประชุม ดำเนินกิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ประจำปี 2564 เขตพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ณ วัดปราสาท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply