November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีมอบป้ายโครงการ การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบท ของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นวิทยากรกรให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม โสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply