16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะครูที่ปรึกษาส่งตัวนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพพร้อมให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษาและแนวทางการปฎิบัติตนอยู่ในสถานประกอบการ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทยูเนียนโซจิรุชิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Leave a Reply