June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธิ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู และลูกเสือเนตีนารี ปฏิบัติฐานกิจกรรมการทดสอบกำลังใจ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply