16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3

นายอนชุด อนนถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply