August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือนให้กำลังใจวิทยาลัยฯในการปรุงปรุงพัฒนาทางเข้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และเยี่ยมชมห้องประชุม/การจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply