August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9e-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้างานหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเตรียมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาหลักสูตรกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพื้นที่ใกล้เคียง ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply