August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87

นายสมเกียรติ ทำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา เป็นประธานเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center โดยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมพิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์องค์การยริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply