August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9

นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือนให้กำลังใจวิทยาลัยฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply