22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a0%e0%b8%a1%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93

นายมนตรี ภมร แพทย์สาธารณสุขชำนาญการ สาธารณะสุขอำเภออินทร์บุรี ให้คำแนะนำการจัดสถานที่ ตามมาตรการฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply