16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับบริษัทไทยฮอนด้า เเมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

Leave a Reply