November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98

นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี แบบออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์ google meet จัดการประกวดโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply