17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98

นายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ทำพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (เทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี สายเอเชีย (ขาขึ้น)

Leave a Reply