August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1

นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เป็นประธานเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center โดยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมพิธีเปิด วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์องค์การยริหารส่วนตำบล ท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply