June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7

นายชวลิต พึ่งโภคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมทดสอบ V – Net สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี โดยมีนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี (หัวหน้าสนามสอบ) และคณะครูให้การต้อนรับ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 9.45 น. ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply