22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b1

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและ มอบกล่องยังชีพให้แก่ประชาชน​ นักเรียน นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลประศุก จำนวน 240 ชุด และมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทับยา องค์การบริหารส่วนตำบลละ 130 ชุดเพื่อไปแจกจ่ายประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ fix it จิตอาสา ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply