May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1

นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย (นายอำเภออินทร์บุรี) และนายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center วิทยาลัยการอาชีพมีนบุรี โดยมีนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply