26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3

นางบุษยมาส นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณตรงข้ามแขวงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply