17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%9c

นักศึกษาฝึกงาน และครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่วยกันซ่อมบำรุงเครื่องโม่ปูน เพื่อใช้ในงานพัฒนาวิทยาลัย วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply