June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานปกครอง หัวหน้างานกิจกรรม และครูปกครองแผนก ร่วมประชุมแนวทางการดูแล นักเรียน นักศึกษา ช่วงการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดอนมะขามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply