May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทางวิชาการ จากโรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส หัวข้อศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนอาชีพ วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply