June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80

ต้อนรับคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง สนทนาการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และการจัดแบบ Block Course วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply