May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply