16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%96

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ติดต่อประสานงานพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งเเสดงความยินดีที่ท่าได้ดำรงตำแหน่งใหม่ เเละสวัสดีปีใหม่ 2565 กับนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply