August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80

ติดตั้งป้าย จัดระบบทางเดินเข้า (จุดล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อเข้าอาคาร) และทางออกอาคารทุกอาคาร เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply