November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-atk-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%80%e0%b8%88

ตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ในการเปิดการเรียนการสอน แบบ on site วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply