26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อม คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วีนที่ 30 ธันวาคม2564 เวลา.9.00 น. ณ บริเวณพระพรหมเทวาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply