16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน ระดับ ปวช. ปี 3 แผนกวิชาการบัญชี พร้อมให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาในการสอบปลายภาค ครูผู้คุมสอบนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูแผนกวิชาการบัญชี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ อาคารอำนวยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply