16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลูกเสือเดิน วิชาทางไกลและฐานความรู้ลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณ ฐานกิจกรรมความรู้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ รอบวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply