16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคของนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ครูผู้คุมสอบ นายวันชัย พุ่มพฤกษ์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ตึกอาคารเรียน3ชั้นวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply