26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-%e0%b9%82%e0%b8%84

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจรับงาน งวดงานที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ขนาด 14 ห้อง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply