24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b8%9c%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a

ดร.สุรสาล ผาสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี พรรคเพื่อไทย มอบอาหารเเห้งเเละน้ำดื่ม ให้กับครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) ประจำปี 2564 และให้ครู บุคลากรที่อาศัยบ้านพักครูของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply