August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และได้มอบของขวัญปีใหม่ ผอ.นพดล สุวรรณสุนทร และท่าน ผอ.อนุชิด อรรถานิธี วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply