26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b7

ร่วมแรงร่วมใจบุคลากร จัดทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ที่มีฤทธิ์ต้าน Covid 19 เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอินทร์บุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์นทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply