August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บรรยายพิเศษโดยจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเขียนจดหมายสมัครงาน และพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply