22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88

งานปรับพื้นเทปูนที่นั่งพักผ่อน ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน ด้านข้างโดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี เมื่อทำเสร็จจะสามารถนั่งพักผ่อนได้ประมาณ 60 คน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบคุณคณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ที่ช่วยกันดำเนินการจัดทำเพิ่มที่พักให้นักเรียนนักศึกษา เป็นวิทยาลัยน่าอยู่

Leave a Reply