May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply