June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

คณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ศึกษาดูงานการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องพัสดุ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply